เครื่องมือช่างแอร์เกรดพรีเมียม คุณภาพมาตรฐานตามหลักสากล มาพร้อมนวัตกรรมที่ช่วยทุ่นแรงให้กับช่างแอร์ อาทิเช่น เกจวัดน้ำยาแบบดิจิตอล แวคคั่มปั๊มแบบ DC มอเตอร์ บานแฟร์ท่อทองแดง ชุดดัดท่อทองแดง ชุดขยายท่อทองแดง รีมเมอร์ คัตเตอร์ตัดท่อ คีมหนีบท่อ ฯลฯ