ระบบควบคุมอาคาร

นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมอาคาร อาทิ เช่น อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์ควบคุมการไหลสำหรับงานน้ำ งานควบคุมเกี่ยวกับลม เรามีอุปกรณ์ครบครันให้เลือกซื้อเลือกใช้ในราคาที่เหมาะสม