สกิล ” SKIL ” ได้ออกแบบเครื่องมือใหม่หลายตัวให้มีตัวเรือนพลาสติกสำหรับงานหนักที่หุ้มฉนวนสองชั้น ในปี 1982 บริษัทได้เริ่มโครงการเพื่อก้าวขึ้นเป็นบริษัทเครื่องมือไฟฟ้าที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอเมริกา