เป็นแบรนด์เครื่องมือช่างที่มีชื่อเสียงระดับโลก สำหรับงานด้าน HVAC / R, งานท่อ, งานไฟฟ้า, ยานยนต์และอุตสาหกรรม