คณะผู้บริหาร

เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

1

คุณสุวิทย์ อัศวนิเวศน์

ประธานบริษัท

2

คุณวรพงศ์ อัศวนิเวศน์

ประธานกรรมการ

3

คุณวรเทพ อัศวนิเวศน์

รองประธานกรรมการ

4

คุณดรุณมณี อัศวนิเวศน์

ผู้อำนวยการฝ่ายขายเเละการตลาด บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด

5

คุณบุญฤทธิ์ ฉันสุวรรณ

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด

6

คุณสมศักดิ์ ศรีอัครลาภ

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

7

คุณวิกัญญา อัศวนิเวศน์

รองผู้อำนวยการการตลาดและความยั่งยืน

8

 

คุณสิทธิพัฒน์ อัศวนิเวศน์

รองประธานกรรมการ

9

คุณดนุภพ เมธาภควัตพันธุ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม และ พัฒนาผลิตภัณฑ์

10

คุณศุภชัย ธรรมาภิรักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ห้องเย็น

11

คุณอรรถวัฒน์ อัศวนิเวศน์

ผู้อำนวยการฝ่ายโซลูชั่นนวัตกรรมสีเขียว

12

คุณไพศาล ชวลิตพงษ์พันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายขายงานโปรเจค

สมัครงานกับเรา

สนใจสมัครงาน