คณะผู้บริหาร

เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

1

คุณสุวิทย์ อัศวนิเวศน์

ประธานบริษัท

2

คุณวรพงศ์ อัศวนิเวศน์

ประธานกรรมการ

3

คุณวรเทพ อัศวนิเวศน์

รองประธานกรรมการ

4

คุณดรุณมณี อัศวนิเวศน์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด

5

คุณบุญฤทธิ์ ฉันสุวรรณ

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แสงชัยแอร์ควอลตี้ จำกัด

6

คุณสมศักดิ์ ศรีอัครลาภ

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

7

คุณวิกัญญา อัศวนิเวศน์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์

8

คุณนรินทร์ คงทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ค้าส่ง – ผู้ใช้

9

คุณสิทธิพัฒน์ อัศวนิเวศน์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และการวางแผน

10

คุณดนุภพ เมธาภัควัตพันธุ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม และ พัฒนาผลิตภัณฑ์

11

คุณศุภชัย ธรรมาภิรักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ห้องเย็น

12

คุณทิวา พิทักษ์วงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เอสคอร์ป จำกัด

13

คุณอรรถวัฒน์ อัศวนิเวศน์

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

14

คุณไพศาล ชวลิตพงษ์พันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายขายงานโปรเจค

สมัครงานกับเรา

สนใจสมัครงาน