แบรนด์สินค้าคุณภาพ “ซันโนโก้” ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 130 ปี ซันโนโก้ได้เริ่มต้นพัฒนาและนำน้ำมันสำหรับเครื่องเย็นออกสู่ตลาดได้สำเร็จเป็นเจ้าแรกของวงการอุตสาหกรรมน้ำมันในชื่อ “Suniso”