Aerovox เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านตัวเก็บประจุแบบฟิล์มสำหรับงานอุตสาหกรรม การแพทย์ และงานเฉพาะทาง โดยให้บริการแก่ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) และผู้จัดจำหน่าย Aerovox เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 1922