โครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์

Slide
โครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์

กลุ่มธุรกิจ Datacenter Infrastructure Solutions จัดจำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์ประเภท
ปรับปรุงและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) , ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน
(Renewable Energy) และ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์สนับสนุนวิศวกรรมระบบสำหรับศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Data Center Infrastructure)

Slide
โครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์

กลุ่มธุรกิจ Datacenter Infrastructure Solutions จัดจำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์ประเภทปรับปรุงและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) , ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์สนับสนุนวิศวกรรมระบบสำหรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center Infrastructure)

"แสงชัย" เราคือ ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบ, ก่อสร้าง, บำรุงรักษา และบริหารจัดการห้องเก็บข้อมูลส่่วนกลาง
รวมถึงบริการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ควบคุมความเสถียรของคุณภาพไฟฟ้า อุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ
เครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในงานห้องสารสนเทศ และดูแลหลังการขายด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้บริการตลอด 7 วัน 24 ชม.

Power Quality
ดูแลสำรองพลังงานไฟฟ้า
ควบคุมความเสถียรการจ่ายไฟฟ้า
เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
Micro Data Center Infrastructure
จัดระเบียบการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และการออกแบบจัดวางที่สมดุล เพื่อความปลอดภัย และไม่เกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน
Precision Air
เลือกติดตั้ง ระบบปรับอากาศ และออกแบบห้องได้อย่างเชี่ยวชาญ เหมาะสม เพื่อให้อุปกรณ์จัดเก็บสามารถใช้งานได้ตลอด 7 วัน 24 ชม. ไม่มีพัง

Brands

ด้วยจำนวนพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกมากมาย ทำให้เรามีความพร้อมจัดหาอุปกรณ์
สำหรับระบบ Power and Datacenter Infrastructure Solutions ได้อย่างครบวงจร รวมถึงการดูแลหลังการติดตั้ง ครอบคลุมทั้งระบบ
เพื่อให้แสงชัยเป็น One-Stop Service ที่มีมาตรฐานและดีที่สุดในไทย

Innovative Digital Continuity Solutions

Our Solutions

Datacenter Infrastructure Solutions มีความจำเป็นในการใช้งานในหลาย ๆ หน่วยงาน
ต่างมีความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและความเข้าใจในการดำเนินการในรูปแบบนั้นๆ โดยเฉพาะ
ให้ลูกค้าได้ดำเนินกิจการธุรกิจได้อย่างราบรื่น ปลอดภัย และมีคุณภาพอย่างดีที่สุด

Bank and Financial
สถาบันการเงินและธนาคาร
Institute and Education
สถาบันการทดสอบและการศึกษา
Hospital and Medical unit
สถานพยาบาท และหน่วยงานทางการแพทย์
Government
หน่วยงานราชการ
Network and Online system
งานระบบเครือข่ายและออนไลน์
Logistics and Transport
ระบบงานขนส่ง และคมนาคม
Bank and Financial
สถาบันการเงินและธนาคาร
Institute and Education
สถาบันการทดสอบและการศึกษา
Hospital and Medical unit
สถานพยาบาท และหน่วยงานทางการแพทย์
Government
หน่วยงานราชการ
Network and Online system
งานระบบเครือข่ายและออนไลน์
Logistics and Transport
ระบบงานขนส่ง และคมนาคม

Why Sangchai

คุ้มค่า ราคาพิเศษ
ให้คำปรึกษาโดยทีม
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
ตอบโจทย์ทุกความ
ต้องการในที่เดียว
บริการดูแลตลอด
7 วัน 24 ชม

Service

"ให้เรื่องระบบ Power and Data Center Infrastructure เป็นหน้าที่ของแสงชัย"
ศูนย์กลางการให้บริการครบวงจร ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Consultancy
จัดจำหน่ายและออกแบบให้คำปรึกษา
Product Training
จัดอบรม สัมมนา
Commissioning And Delivery
บริการจัดส่ง และติดตั้ง ทั่วประเทศ
Preventive & Corrective Maintenance
บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไขหลังการขาย
Product Warranty
รับประกันคุณภาพสินค้า

Resources

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่