บริษัท จินเถียนกรุ๊ป (JINTIAN GROUP) เป็นบริษัทจากประเทศจีน ผลิตประกอบอุตสาหกรรมทองแดง ประเภท Copper Bars , Copper Plates , Copper Strips, Copper Busbar, High Precision bas &Wires , Cathode Copper, Copper Tube , Copper Wires , Valves , Magnetic Materials , Enamelled Wires เป็นต้น