เหตุการณ์สำคัญ

เกี่ยวกับเรา

เหตุการณ์สำคัญ

2519

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยอีเล็คตริค ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพสูง

2523

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจาก Emerson Electric

2527

เปลี่ยนชื่อเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984)

2543

ขยายกลุ่มสินค้าที่จัดจำหน่ายไปสู่อุปกรณ์ห้องเย็น โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก อีเมอร์สัน ในประเทศไทย จัดตั้งบริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด

2545

ขยายกลุ่มสินค้าที่จัดจำหน่ายไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน จัดตั้งบริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด และได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศจาก Honeywell และ BlueAir

2547

ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดตู้ทำน้ำเย็น โดยก่อตั้งโรงงานผลิตตู้ทำน้ำเย็นคุณภาพสูง ที่ได้ตามมาตรฐาน ภายใต้บริษัท แสงชัยพรีซิชั่น จำกัด

2547

ขยายกลุ่มสินค้าที่จัดจำหน่ายไปสู่อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า โดยก่อตั้งบริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ จำกัด และได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก Siemens

2549

ก่อตั้งบริษัท เอสคอร์ป จำกัด และได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายคอมเพรสเซอร์ระบบโรตารี่จาก LG แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

2550

ก่อตั้ง บริษัท เอสซีโซลูชั่น จำกัด 2550 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการลูกค้าอย่างแท้จริง

2558

เปิดการดำเนินงานสาขาอุบลราชธานี

2558

ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดตู้สวิทช์บอร์ด โดยก่อตั้งโรงงานผลิตตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้าขึ้น ที่ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

2559

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด

2561

โรงงานผลิตตู้สวิทช์บอร์ดได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางไฟฟ้า IEC – 61439 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรป

2562

ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

2562

ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ ถนนพระบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

2519

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยอีเล็คตริค ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพสูง

2523

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจาก Emerson Electric

2527

เปลี่ยนชื่อเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984)

2543

ขยายกลุ่มสินค้าที่จัดจำหน่ายไปสู่อุปกรณ์ห้องเย็น โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก อีเมอร์สัน ในประเทศไทย จัดตั้งบริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด

2545

ขยายกลุ่มสินค้าที่จัดจำหน่ายไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน จัดตั้งบริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด และได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศจาก Honeywell และ BlueAir

2547

ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดตู้ทำน้ำเย็น โดยก่อตั้งโรงงานผลิตตู้ทำน้ำเย็นคุณภาพสูง ที่ได้ตามมาตรฐาน ภายใต้บริษัท แสงชัยพรีซิชั่น จำกัด

2547

ขยายกลุ่มสินค้าที่จัดจำหน่ายไปสู่อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า โดยก่อตั้งบริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ จำกัด และได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก Siemens

2549

ก่อตั้งบริษัท เอสคอร์ป จำกัด และได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายคอมเพรสเซอร์ระบบโรตารี่จาก LG แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

2550

ก่อตั้ง บริษัท เอสซีโซลูชั่น จำกัด 2550 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการลูกค้าอย่างแท้จริง

2558

เปิดการดำเนินงานสาขาอุบลราชธานี

2558

ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดตู้สวิทช์บอร์ด โดยก่อตั้งโรงงานผลิตตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้าขึ้น ที่ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

2559

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด

2561

โรงงานผลิตตู้สวิทช์บอร์ดได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางไฟฟ้า IEC – 61439 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรป

2562

ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

2562

ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ ถนนพระบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

สมัครงานกับเรา

สนใจสมัครงาน