ประเภทสินค้า

  • UPS

REFCENTER อุปกรณ์สำหรับใช้ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สินค้ามาตรฐานระดับส่งออกทวีปยุโรป และเอเชีย ใช้เฉพาะวัสดุที่มีคุณภาพดีที่สุดและผลิตตามมาตรฐานสูงสุด ประหยัดเวลาในการติดตั้ง ไม่ยุ่งยากทำให้การติดตั้งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น