ปั๊ม Refcenter ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2546 เพื่อจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ/เดรนปั๊มน้ำ จากจีนทั่วโลก