ผลิตภัณฑ์ “REFCO” เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศคุณภาพสูงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่สั่งสมประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี ทั้งด้านการผลิต ได้รับมาตรฐานตรา “Swiss Made” จึงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีความทนทาน ครบวงจร โดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการและประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน