Why Sangchai

ร่วมงานกับเรา

สายอาชีพ และ ความก้าวหน้า

เราพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักษภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ พัฒนาองค์กรและ พนักงานให้เติบโตอย่างมั่นคง คำนึงถึงความเท่าเทียมในการทำงาน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร

การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตัวเอง

เรามุ่งมั่น สร้างเสริม อบรม ทำกิจกรรม พัฒนาเชิงความรู้ และ ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์ระบบทำความเย็นและไฟฟ้า ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ

สวัสดิการ และ สิทธิประโยชน์

เราให้ผลตอบแทนกับพนักงานตามความสามารถอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มีกลไกลการบริหารจัดการค่าตอบแทนที่ยึดตามผลการทำงานจริง และสิทธิประโยชน์ที่คลอบคลุมสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว

สภาพแวดล้อมที่เป็นมากกว่าที่ทำงาน

เรา มีสภาพแวดล้อมที่ดี สวัสดิการทางด้านการออกกำลังกาย (สนามฟุตบอล,สนามบาสเกตบอล) สถานที่ ที่เป็นมากกว่าที่ทำงาน เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ และ สร้างความสุขในการทำงานของพนักงาน

สายอาชีพ และ ความก้าวหน้า

เราพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักษภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ พัฒนาองค์กรและ พนักงานให้เติบโตอย่างมั่นคง คำนึงถึงความเท่าเทียมในการทำงาน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร

การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตัวเอง

เรามุ่งมั่น สร้างเสริม อบรม ทำกิจกรรม พัฒนาเชิงความรู้ และ ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์ระบบทำความเย็นและไฟฟ้า ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ

สวัสดิการ และ สิทธิประโยชน์

เราให้ผลตอบแทนกับพนักงานตามความสามารถอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มีกลไกลการบริหารจัดการค่าตอบแทนที่ยึดตามผลการทำงานจริง และสิทธิประโยชน์ที่คลอบคลุมสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว

สภาพแวดล้อมที่เป็นมากกว่าที่ทำงาน

เรา มีสภาพแวดล้อมที่ดี สวัสดิการทางด้านการออกกำลังกาย (สนามฟุตบอล,สนามบาสเกตบอล) สถานที่ ที่เป็นมากกว่าที่ทำงาน เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ และ สร้างความสุขในการทำงานของพนักงาน

สมัครงานกับเรา

สนใจสมัครงาน