ผู้นำระดับโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตคอมเพรสเซอร์ มีความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อรองรับความเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็นที่กำลังเติบโตขยายตลาดอออกเป็นวงกว้างทั่วโลก นโยบายของแอลจีที่ผ่านมาจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัย และพัฒนาตัวสินค้าให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าที่สุดเรื่องประสิทธิภาพพลังงานต้องสูง เสียงต้องเงียบที่สุด และจะต้องรักษาสภาพแวดล้อม นั่นคือแนวคิดที่ยึดถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันนี้