ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น ท่อทองแดง ท่อหุ้มฉนวนกันไฟคุณภาพสูง เครื่องมือช่างแอร์ และรางครอบท่อ