เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC LED เอนกประสงค์ สะดวกสบายด้วยปุ่ม Auto mode เพื่อการ ฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น และ อบแห้ง ครบในเครื่องเดียว