ประเภทสินค้า

ผู้ผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับเครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ ระบบทำความเย็นและคอนเดนเซอร์แบบพิเศษ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ พลังงานสูง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!