วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์: แสงชัยกรุ๊ป

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการเกี่ยวกับระบบทำความเย็นและไฟฟ้าครบวงจร ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

พันธกิจ: แสงชัยกรุ๊ป

มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งด้านคุณภาพสินค้าและบริการ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

พันธกิจ: แสงชัยกรุ๊ป

มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งด้านคุณภาพสินค้าและบริการ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

สมัครงานกับเรา

สนใจสมัครงาน