“Match-Well” ตั้งอยู่ในฉางโจว เป็นบริษัทที่เน้นการวิจัย พัฒนา และผลิตส่วนประกอบเครื่องทำความเย็น Match-Well ก่อตั้งขึ้นในปี 1974 ในฐานะผู้ผลิตเทอร์โมคอนโทรล และกลายเป็นองค์กรที่ทันสมัยอย่างเต็มที่ ปัจจุบันแบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในจีน อเมริกาเหนือ ยุโรป และตะวันออกกลาง