ประเภทสินค้า

เป็นผู้ผลิตลวดเชื่อม และฟลั๊กเชื่อมที่ใช้ในงานเชื่อมโลหะต่างๆ แหวนเชื่อมคุณภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!