Alfa Laval เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์ชั้นหนึ่งในด้านการถ่ายโอนความร้อน การแยกสาร และการจัดการของเหลว ด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐาน Alfa Laval มีเป้าหมายเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก