ผลิตภัณฑ์ซีเมนส์ เพื่อระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าที่เสถียร ปลอดภัย และชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมกรทอในอาคาร ทุกระบบล้วนขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้ แม้แต่ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลร้ายแรงในลำดับถัดมา ผลิตภัณฑ์กลุ่มแรงดันไฟฟ้าต่ำของซีเมนส์มีวางจำหน่ายทั่วโลก ครอบคลุมตั้งแต่ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์สวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านพักอาศัย