ท่อทองแดงที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับระบบประปา, ระบบทำความร้อน, ระบบทำความเย็นและระบบอื่น ๆ ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกควบคุมโดยข้อกำหนดที่กำหนดโดยสมาคมเพื่อการทดสอบและวัสดุแห่งอเมริกา (ASTM)
ท่อที่ได้มาตรฐาน ASTM นั้นมีทองแดงบริสุทธิ์ขั้นต่ำ 99.9 เปอร์เซ็นต์