ด้วยระยะเวลาเกือบ 10 ปี FASCO (ฟาสโก้) ได้ออกแบบและผลิตไลน์สินค้ามอเตอร์กระแสตรงและมอเตอร์พัดลมที่เป็นที่น่าเชื่อถือมากที่สุดของอุตสาหกรรม โดยมีสำนักงานระดับภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกในประเทศออสเตรเลีย เมืองเมลเบิร์น คลังสินค้าในสิงคโปร์ และโรงงานผลิตในกรุงเทพ และประเทศจีน และด้วยเหตุนี้ ฟาสโก้จึงสามารถบริการลูกค้าในภูมิภาคเอเชียได้อย่างมีประสิทธิภาพ