เครื่องเป่ามือ Dyson Airblade™ ใช้แผ่นอากาศขนาด 690 กม. /ชม.เพื่อรีดน้ำจากมือคล้ายกับที่ปัดน้ำฝนกระจกรถยนต์ให้แห้งเร็วขึ้น และถูกสุขลักษณะภายในเวลาเพียง 10-14 วินาที