โรงงานของ Intronics ก่อตั้งขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่ปี 2529 ด้วยพื้นที่ทำงานมากกว่า 6,000 ตารางเมตร ภายใต้ระบบที่ผ่านการรับรอง ISO9000 และ ISO14000 จากหน่วยรับรองที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก พื้นที่การผลิตได้รับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและควบคุมไฟฟ้าสถิตอย่างสมบูรณ์ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตและการทดสอบที่ทันสมัยที่สุด Intronics มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด