Chunmu ระบบกู้คืนสารทำความเย็น CM (การกู้คืน/การเติม/การเรียกคืน/สูญญากาศ/ฯลฯ) มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้าน HVAC/R CM เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ครอบคลุม องค์กรที่เชี่ยวชาญใน R&D, การผลิต, การขายผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม HVAC/R