แคปรัน คาปาซิเตอร์ ของ “พานาโซนิค” เป็นอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าที่ช่วยการทำงานของคอมเพรสเซอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้า ทำหน้าที่ปรับกระแสและเฟสของไฟฟ้า เพื่อช่วยให้มอเตอร์ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ