CHINT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สวิตช์ เบรกเกอร์ ชั้นนำ คุณภาพระดับสากล ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าโซลูชั่นพลังงานอัจฉริยะชั้นนำของโลก มีฐานการโรงงานการผลิตกว่า 18 แห่งทั่วโลก รองรับการใช้งานทั้งผู้ใช้งานทั่วไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม ได้รับมาตรฐานมากมายจากทั่วโลก อาทิ ISO 9001, ISO 14001,ASTA จาก เยอรมนี, มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)