Internet of Things (IoT) กับระบบการจัดการห่วงโซ่ความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร

หากคุณเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร Fast food หรือแม้แต่ภัตตาคารสุดหรู เราปฎิเสธไม่ได้เลยครับการหาวัตถุดิบ ให้มีความสะอาด ปลอดภัยและคุณภาพของอาหารเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจอาหาร บวกกับผู้บริโภคในปัจจุบันมีความใส่ใจในการเลือกสินค้า อาหาร ที่มีมาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย ทำให้ในฐานะเจ้าของร้านควรมีโอกาสทราบถึงมาตรฐาน และการควบคุมความสะอาดและความปลอดภัยของวัตถุดิบ ที่ถูกส่งมายังร้านของเรา แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น จะช่วยสามารถให้เราติดตามวัตถุดิบของเราตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือเราได้ง่ายขึ้น

ในปัจจุบัน อุปกรณ์ในระบบทำความเย็น ได้นำแนวคิด IoT เข้าช่วยในระบบห่วงโซ่ความเย็นทีจะเข้ามารวบรวมข้อมูลตรวจสอบควบคุมและติดตามปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อคุณภาพในระหว่างการเดินทางจากฟาร์มสู่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าหรือวัตถุดิบปลอดภัยเมื่อได้รับ ส่วน Internet of Things หรือ IoT คืออะไร เราอยากจะนิยาม Internet of Things (IoT) ง่าย ๆ ว่าเป็นแนวคิดการนำอินเทอร์เน็ตไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ให้อุปกรณ์นั้นสามารถรับ-ส่งข้อมูล เพื่อให้เราสามารถควบคุมหรือนำข้อมูลจากอุปกรณ์นั้นมาใช้งานได้

จากฟาร์มถึงมือของลูกค้า

ผู้ประกอบการด้านอาหารทราบดีว่า ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าและวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สดสะอาดและปลอดภัย เป็นส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่ความเย็นให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป: การเดินทางของห่วงโซ่ความเย็นเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยว สภาพแวดล้อมมีผลต่อคุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจะช่วยชะลอและรักษาคุณภาพความสดใหม่ ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเริ่มขึ้นในขั้นตอนนี้ด้วยการติดตั้งชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และเครื่องบันทึกติดตามอุณหภูมิและความชื้น

การขนส่ง: ไม่ว่าจะส่งอาหารทางบกทางทะเลหรือทางอากาศ บริษัทขนส่งที่มีชื่อเสียงจะใช้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและเทคโนโลยีเพื่อปกป้องคุณภาพของอาหารโดยการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นระหว่างการขนส่ง การตรวจสอบติดตามอุณหภูมิ ผ่านอุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ มีการแจ้งเตือนที่อุณหภูมิและความชื้นที่เปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมาะสมกับสินค้าและวัตถุดิบน เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเสียหายได้ทันเวลา

คลังสินค้าห้องเย็น: คลังสินค้าห้องเย็นเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการห่วงโซ่ความเย็น ที่นี่จะมีการรวบรวมข้อมูลหลายจุดเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร มีการเลือกใช้อุปกรณ์ระบบทำความเย็นหรือซอฟแวร์ในการควบคุมอุณหภูมิของการจัดเก็บที่เหมาะสมกับสินค้าและวัตถุดิบเพื่อช่วยช่วยลดความสูญเสียซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนทางธุรกิจ และยังมีการนำอุปกรณ์ควบคุมและบันทึกติดตามอุณหภูมิและความชื้นมาใช้งานอีกด้วย

ร้านอาหาร: ในฐานะเราเป็นเจ้าของร้านอาหาร ที่เตรียมนำสินค้าและวัตถุดิบนำไปประกอบหรือผลิตเป็นอาหารเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า ด้วยเหตุผลนี้พวกเราควรตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของสินค้าและวัตถุดิบเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าถูกรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมและยังคงความสด สะอาด ปลอดภัย ก่อนถึงมือลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีประโยชน์ที่สุด

เห็นไหมครับว่า กระบวนการเดินทางของห่วงโซ่ความเย็น ผ่านกระบวนการหลากหลาย อาจจะใช้ระยะเวลาเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ จะมาถึงผู้บริโภคโดยตรง การนำสินค้าอุปกรณ์ IoT เข้ามาช่วยในการจัดการห่วงโซ่ความเย็น จะสามารถทำให้เราทราบข้อมูล การควบคุมคุณภาพรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของอาหารหรือเปล่าก่อนถึงมือผู้บริโภค และยังจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วยครับ

หากสนใจ Cold Chain Solution สามารถติดต่อสอบถาม ที่นี่ หรือโทร 02-446-5656 ต่อ 3204

ข่าวสารและบทความแนะนำ