แสงชัย กรุ๊ป ร่วมถวายน้ำปานะ แต่พระภิกษุสงฆ์ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แสงชัย กรุ๊ป ร่วมถวายน้ำปานะ น้ำแดง และกาแฟให้กับพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร นำโดยคุณดรุณมณี อัศวนิเวศน์ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567

#SangchaiSustainability

ข่าวสารและบทความแนะนำ