Maxcool

รับสร้างห้องเย็น

สำหรับเก็บผลิตภัณฑ์

ยินดีให้คำปรึกษา
ออกแบบและผลิตห้องเย็น

โดยวิศกรที่มืออาชีพที่มีประสบการณ์
ในงานระบบทำความเย็น

ประเภทของห้องเย็น

“ห้องเย็นเพื่อธุรกิจคุณ”

ห้องเย็นเคลื่อนที่

เหมาะสำหรับพื้นที่เปิด สะดวกต่อการขนย้าย มีหลายขนาดให้เลือก

ห้องเย็น ประกอบหน้างาน

เหมาะสำหรับพื่นที่จำกัด เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือ อาคาร

ตัวอย่างงานห้องเย็น

ห้องแช่เย็นผัก-ผลไม้

ห้องแช่แข็งอาหารสำเร็จรูป

คลังสินค้าแช่เย็น

วางระบบทำความเย็น

ห้องแช่เย็น
Chilled Room

ห้องเย็นที่สามารถเก็บรักษาอาหารให้อยู่อุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งทำงาน ด้วย อุณหภูมิ -5 ถึง 10 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบได้กับการแช่ของในตู้เย็น ขนาดใหญ่

ห้องแช่แข็ง
Freezer Room

ห้องเย็นสำหรับแช่แข็งผลิตภัณฑ์จำพวกอาหารที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งมาแล้ว การทำงานจะช่วยคงอุณหภูมิของสินค้าให้อยู่ในจุดเยือกแข็งตลอดเวลา โดยจะทำงานที่อุณหภูมิต่ำตั้งแต่ -20 ถึง -10 องศาเซลเซียส

ห้องเก็บและแช่แข็ง
Semi-Freezing Room

ห้องเก็บและแช่แข็ง คือห้องเย็นที่สามารถแช่แข็งวัตถุดิบสดให้กลายเป็นอาหารแช่แข็งได้ ส่งผลให้อาหารมีอายุการเก็บที่นานขึ้น โดยอุณหภูมิการทำงานจะอยู่ภายใต้อุณหภูมิติดลบตลอดเวลา นั้นคือช่วง -20 จนถึง -10 องศาเซลเซียส

มาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความเย็นมาตรฐาน

คอมเพรสเซอร์ สโครล

คอนเดนซิ่งยูนิต คอยล์ร้อน

คอยล์เย็น

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

ผนังฉนวนกันความร้อน

มาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความเย็นมาตรฐาน

คอมเพรสเซอร์ สโครล

คอนเดนซิ่งยูนิต คอยล์ร้อน

คอยล์เย็น

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

ผนังฉนวนกันความร้อน

ราคาห้องแช่เย็น

ราคาห้องแช่เย็น

ราคาห้องแช่แข็ง

ราคาห้องเก็บและแช่แข็ง

อุปกรณ์เสริม สำหรับห้องเย็น

คอนเดนซิ่งยูนิต Emerson ZX

Cloud Monitoring

ชั้นวางสแตนเลส

ทางลาด เข้าห้องเย็น

ผนังสแตนเลส

อุปกรณ์เสริม สำหรับห้องเย็น

คอนเดนซิ่งยูนิต Emerson ZX

Cloud Monitoring

ชั้นวางสแตนเลส

ทางลาด เข้าห้องเย็น

ผนังสแตนเลส

Service

 • ออกแบบ
 • คำนวณ
 • ให้คำปรึกษา
 • กำหนดสเปค
 • ติดตั้ง
 • ขนส่ง

After Sale Service

 • อบรมการใช้งาน (แก้ปัญหาเบื้องต้น)
 • ทดสอบระบบ
 • ส่งมอบงาน
 • แก้ปัญหาหน้างาน
 • บำรุงรักษา

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการประทับใจ

ส่งเสริมบุคลากร

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ 24 ชม.

063-393-2072 คุณขวัญ