Maxcool

รับสร้างห้องเย็น

สำหรับเก็บผลิตภัณฑ์

ยินดีให้คำปรึกษา
ออกแบบและผลิตห้องเย็น

โดยวิศกรที่มืออาชีพที่มีประสบการณ์
ในงานระบบทำความเย็น

ประเภทของห้องเย็น

“ห้องเย็นเพื่อธุรกิจคุณ”

ห้องเย็นเคลื่อนที่

เหมาะสำหรับพื้นที่เปิด สะดวกต่อการขนย้าย มีหลายขนาดให้เลือก

ห้องเย็นประกอบหน้างาน

เหมาะสำหรับพื่นที่จำกัด เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือ อาคาร

ตัวอย่างงานห้องเย็น

ห้องแช่เย็นผัก-ผลไม้

ห้องแช่แข็งอาหารสำเร็จรูป

คลังสินค้าแช่เย็น

วางระบบทำความเย็น

ห้องแช่เย็น
Chilled Room

ห้องเย็นที่สามารถเก็บรักษาอาหารให้อยู่อุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งทำงาน ด้วย อุณหภูมิ -5 ถึง 10 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบได้กับการแช่ของในตู้เย็น ขนาดใหญ่

Maxcool
Maxcool
Maxcool
Maxcool

ห้องแช่แข็ง
Freezing Room

ห้องเย็นสำหรับแช่แข็งผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งมาแล้ว โดยจะช่วยคงอุณหภูมิของสินค้าให้อยู่ในจุดเยือกแข็งตลอดเวลา ภายใต้อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง -10 องศาเซลเซียส

Maxcool
Maxcool
Maxcool
Maxcool

ห้องเก็บและแช่แข็ง
Semi-Freezing Room

ห้องเก็บและแช่แข็ง คือห้องเย็นที่ใช้เปลี่ยนวัตถุดิบสดให้กลายเป็นอาหารแช่แข็งได้ ช่วยยืดอายุการเก็บได้นานขึ้น ภายใต้อุณหภูมิ -20 จนถึง -10 องศาเซลเซียสตลอดเวลา

Maxcool
Maxcool
Maxcool
Maxcool

มาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความเย็นมาตรฐาน

Maxcool

คอมเพรสเซอร์ สโครล

Maxcool

คอนเดนซิ่งยูนิต คอยล์ร้อน

Maxcool

คอยล์เย็น

Maxcool

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

Maxcool

ผนังฉนวนกันความร้อน

มาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความเย็นมาตรฐาน

Maxcool

คอมเพรสเซอร์ สโครล

Maxcool

คอนเดนซิ่งยูนิต คอยล์ร้อน

Maxcool

คอยล์เย็น

Maxcool

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

Maxcool

ผนังฉนวนกันความร้อน

ราคาห้องแช่เย็น

ราคาห้องแช่เย็น

ราคาห้องแช่แข็ง

ราคาห้องเก็บและแช่แข็ง

ขนาดห้องเย็น

อุปกรณ์เสริม สำหรับห้องเย็น

Maxcool

EMERSON คอนเดนซิ่งยูนิต ZX Nextgen Series

Maxcool

Cloud Monitoring

Maxcool

ชั้นวางสแตนเลส

Maxcool

ทางลาดเหล็ก

Maxcool

ผนังสแตนเลส

อุปกรณ์เสริม สำหรับห้องเย็น

Maxcool

EMERSON คอนเดนซิ่งยูนิต ZX Nextgen Series

Maxcool

Cloud Monitoring

Maxcool

ชั้นวางสแตนเลส

Maxcool

ทางลาดเหล็ก

Maxcool

ผนังสแตนเลส

Service

 • ออกแบบ
 • คำนวณ
 • ให้คำปรึกษา
 • กำหนดสเปค
 • ติดตั้ง
 • ขนส่ง

After Sale Service

 • อบรมการใช้งาน
 • ทดสอบระบบ
 • ส่งมอบงาน
 • แก้ปัญหาหน้างาน
 • บำรุงรักษา

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการประทับใจ

ส่งเสริมบุคลากร

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง