เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) คืออะไร ?

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) คืออะไร ?

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger)  คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลอุณหภูมิขนาดพกพามีเซนเซอร์ที่ติดตั้งไว้ภายในตัวเครื่อง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่องเพื่อบันทึกอุณหภูมิ โดยคุณสามารถดาวน์โหลดและดูรายงานผลการตรวจสอบสภาพอุณหภูมิหรือบันทึกอุณหภูมิผ่านการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟแวร์ในการจัดการเพื่อนำรายงานการบันทึกอุณหภูมิมาวิเคราะห์หรือประเมินผลต่อได้

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ถูกนำไปใช้ในงานอะไรบ้าง ?

การขนสินค้าที่ต้องควบคุมความเย็น

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger)  จะถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นในกระบวนการขนส่งสินค้าควบคุมความเย็น จากต้นทางไปจนถึงปลายทาง เพื่อให้ทราบว่ากระบวนการขนส่งสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานในการบันทึกอุณหภูมิ ข้อดีของเครื่องบันทึกอุณหภูมิสามารถตรวจสอบช่วงอุณหภูมิได้กว้างทั้งความเย็นและความร้อน และยังมีขนาดเล็ก มีแบตเตอรรี่ภายในตัวทำให้การใช้งานได้ยาวนาน เพียงพอกับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่อาจจะใช้ระยะเวลาการจัดส่งที่ยาวนาน

การตรวจสอบอุณหภูมิ

การตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องบันทึกอุณหภูมิจะมีโพรบภายนอกที่จะตรวจจับอุณหภูมิที่ถูกต้องระหว่างการปรุงอาหาร โดยถ้ามีเครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไร้สายสามารถใช้สำหรับตรวจสอบ เตาอบ ตู้แช่แข็ง และเครื่องนึ่งได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย

การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบพกพาไร้สายเหมาะสำหรับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมเพราะสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยผู้เก็บข้อมูลไม่ต้องเข้าไปเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง โดยข้อมูลจะถูกอัพโหลดผ่านระบบไวไฟและสามารถดูได้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ได้ทุกที่ ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิพร้อมโพรบภายนอกจะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ แสง ความดันและพารามิเตอร์คาร์บอนไดออกไซด์ การใช้เครื่องบันทึกอุณหภูมิจะช่วยให้ บริษัทต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพและข้อบังคับ

การตรวจสอบอุณหภูมิอาหาร

เครื่องบันทึกอุณหภูมิสามารถเข้ามาช่วยในการตรวจสอบสภาพของอาหารที่ความจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้สอดคล้องเป็นตามข้อกำหนดหรืออุณหภูมิที่เหมาะสมของแต่ละประเภทอาหารที่จัดเก็บในตู้เย็น ตู้แช่ หรือห้องเย็น

เครื่องบันทึกอุณหภูมินำมาใช้ในอุตสาหกรรมอะไร

เครื่องบันทึกอุณหภูมิจะสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่อ่อนไหวต่ออุณหภูมิ ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบและกฎระเบียบ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหายและคุณภาพลดลงของสินค้าของคุณ โดยการตรวจสอบข้อมูลอุณหภูมิ เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น

อุตสาหกรรมยาและวัคซีน เป็นสิ่งสำคัญที่เงื่อนไขการขนส่งและการเก็บรักษาที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสื่อมและประสิทธิภาพของยาและวัคซีนลดลง

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  เครื่องบันทึกอุณหภูมิจะถูกนำไปใช้ในตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ห้องเย็น เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่มว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม้

สรุป

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) มีหน้าที่ในการตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิในกระบวนการขนส่งและจัดเก็บสินค้า ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าหรือไม่ เพื่อลดความเสียหายของสินค้าและคุณภาพของสินค้าลดลง เนื่องจากในปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data Logger) มีการผลิตเครื่องบันทึกอุณหภูมิให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่นำไปใช้ ก่อนคุณจะเลือกใช้เครื่องบันทึกอุณหภูมิต้องมีข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อ เพื่อให้ตรงความต้องการของคุณมากที่สุด

สนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลสินค้า เพิ่มเติมสามารถ ติดต่อเราได้ ที่นี่ หรือโทรหาเรา 02-446-5656 ต่อ 3207