Data Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ คืออะไร?

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ หรือ Data Logger เป็นสิ่งที่เราจะพามาทำความรู้จักกันในวันนี้ และจะพามาดูกันว่าสามารถ ที่จะนำเอาไปใช้งานอะไรได้บ้าง? เหมาะกับอุตสาหกรรมแบบไหน? งั้นตามมาดูกันเลย

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ คืออะไร ?

คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ บันทึกข้อมูลอุณหภูมิขนาดพกพา มีเซนเซอร์ที่ติดตั้งไว้ภายในตัวเครื่อง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ มีหน่วยความจำ ภายในตัวเครื่องเพื่อบันทึกอุณหภูมิ โดยคุณสามารถดาวน์โหลด และดูรายงานผลการตรวจสอบสภาพอุณหภูมิ หรือบันทึกอุณหภูมิ ผ่านการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ โดยใช้ซอฟแวร์ในการจัดการ เพื่อนำรายงานการบันทึกอุณหภูมิ มาวิเคราะห์หรือประเมินผลต่อได้

เลือก Data Logger ไปใช้ ในงานอะไรได้บ้าง?

การเลือกเพื่อนำเอา เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เพื่อที่จะเอาไปใช้ สำหรับงานต่างๆก็จะต้อง พิจารณาตามความจำเป็น และความเหมาะสม มีดังนี้

การขนสินค้า ที่ต้องควบคุมความเย็น

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ จะถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบ อุณหภูมิและความชื้น ในกระบวนการขนส่งสินค้าควบคุมความเย็น จากต้นทางไปจนถึงปลายทาง เพื่อให้ทราบว่ากระบวนการขนส่งสินค้า เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ในการบันทึกอุณหภูมิ ข้อดีของเครื่องบันทึกอุณหภูมิ สามารถตรวจสอบช่วงอุณหภูมิได้กว้าง ทั้งความเย็นและความร้อน และยังมีขนาดเล็ก มีแบตเตอรรี่ภายในตัว ทำให้การใช้งานได้ยาวนาน เพียงพอกับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่อาจจะใช้ระยะเวลาการจัดส่งที่ยาวนาน

การตรวจสอบอุณหภูมิ

การตรวจสอบอุณหภูมิความร้อน ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย ในอุตสาหกรรมการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องบันทึกอุณหภูมิจะมีโพรบภายนอก ที่จะตรวจจับอุณหภูมิที่ถูกต้อง ระหว่างการปรุงอาหาร โดยถ้ามีเครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไร้สาย สามารถใช้สำหรับตรวจสอบ เตาอบ ตู้แช่แข็ง และเครื่องนึ่งได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย

การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบพกพาไร้สาย เหมาะสำหรับการตรวจสอบสภาพแวดล้อม เพราะสามารถบันทึกข้อมูลได้ โดยผู้เก็บข้อมูล ไม่ต้องเข้าไปเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง โดยข้อมูลจะถูกอัพโหลด ผ่านระบบไวไฟ และสามารถดูได้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ได้ทุกที่ ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิพร้อมโพรบภายนอก จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ แสง ความดันและพารามิเตอร์คาร์บอนไดออกไซด์ การใช้เครื่องบันทึกอุณหภูมิจะช่วยให้ บริษัทต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน คุณภาพ และข้อบังคับ

การตรวจสอบอุณหภูมิอาหาร

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ สามารถเข้ามาช่วยในการตรวจสอบสภาพของอาหาร ที่ความจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้สอดคล้อง เป็นตามข้อกำหนด หรืออุณหภูมิที่เหมาะสมของแต่ละประเภทอาหารที่จัดเก็บในตู้เย็น ตู้แช่ หรือห้องเย็น

Data LoggerTemperature นำมาใช้ในอุตสาหกรรมอะไร

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ จะสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่อ่อนไหวต่ออุณหภูมิ ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบและกฎระเบียบ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหายและคุณภาพลดลงของสินค้าของคุณ โดยการตรวจสอบข้อมูลอุณหภูมิ เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น

 • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  การเก็บรักษาคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นอาหารแช่แข็งหรือปรุงสุก ในการขนส่งยังจะต้องคงสภาพ ที่จะรับประทานได้ ในกลุ่มนื้อสัตว์หรือของสดต่างๆ จะมีความเสี่ยงมากที่สุด หากเกิดความผิดพลาด ในการควบคุมอุณหภูมิ เนื่องจากว่าถ้าอุณหภูมิมีความคาดเคลื่อน อาจะทำให้แบคทีเรียเติบโต และอยู่ในระดับที่อันตราย สำหรับของแห้ง แบคทีเรียก็สามารถเติบโตได้ เมื่อควบคุมอุณหภูมิไม่ดีเช่นกัน เครื่องบันทึกอุณหภูมิจะถูกนำไปใช้ในตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ห้องเย็น เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อม ในการเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่ม ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่
 • อุตสาหกรรมดอกไม้ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ เครื่องบันทึกอุณหภูมิด้วยเช่นกัน เป็นเพราะดอกไม้มีความไวต่อสภาพแวดล้อม จึงจำเป็นที่จะต้อง รักษาอุณหภูมิให้ดีหากมีความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย จะส่งผลต่อกระบวนการเก็บรักษา ที่เป็นธรรมชาติของดอกไม้ และบางชนิดจะใช้อุณหภูมิที่ไม่เหมือนกัน หากเย็นหรือร้อนเกินไป ก็จะทำให้เกิดความเสียหาย

เครื่องบันทึกอุณหภูมิกับวัคซีน เกี่ยวข้องกันอย่างไร?

ในตอนนี้ต้องยอมรับว่า COVID-19 เป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่า วัคซีน และยา เป็นสิ่งที่จำเป็น ทั้งยังมีความต้องการมาก ในประเทศที่ไม่สามารถผลิตเองได้ จึงทำให้เห็นว่ามีการขนส่งจากหลายๆประเทศไป แต่ “วัคซีน” เป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาจากสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งที่มีการสังเคราะห์มา เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และในการขนส่ง จึงจำเป็นต่อการควบคุณอุณหภูมิ แต่เป็นเพราะอะไร? มาดูกัน

 • ความร้อน สามารถทำให้วัคซีนที่มาจาก สิ่งมีชีวิต เมื่อสัมผัสความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงมากเกินไป อาจจะทำให้เชื้อเกิดความเสียหาย เชื้อตาย เมื่อนำเอาไปฉีดก็จะไม่ทำให้เกิดคุณภาพ อย่างที่ควรจะเป็น จึงจะต้องควบคุมอุณหภูมิตลอดไม่ให้สูงหรือเพิ่มจากปกติไปแม้แต่น้อย
 • ความเย็น สำหรับความเย็นแล้ว มักจะมีผลต่อเชื้อตายแล้วมากที่สุด เวลาที่เชื้อเหล่านี้ ถูกเอามาทำเป็นวัคซีน เนื่องจากจะต้องมีการรวมตัวกันของ adjuvant กับ antigen แต่ความเย็นที่มีผล ก็คือความเย็นจัด แบบที่เลยจุด 0 องศาลงไป เพราะจะทำให้ทั้ง 2 ชนิดแตกตัวออกจากกัน และเสียหาย

จึงเป็นเหตุผลของการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพของวัคซีนไว้ให้ได้มากที่สุด และเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างขนส่ง

เครื่องบันทึกอุณหภูมิของ Elitech ที่เหมาะกับการขนส่ง มีอะไรบ้าง?

Elitech แบรนด์ชั้นนำของเครื่องบันทึกอุณหภูมิ ที่สามารถนำเอามาใช้กับงานขนส่ง ประเภทต่างๆได้ตามต้องการ โดยรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้

1.RC-19 Single use

 • สามารถบันทึกอุณหภูมิ -30°C-70°C
 • เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิแบบใช้ครั้งเดียวซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลอุณหภูมิได้ถึง 16,000 จุด
 • การออกแบบดิสก์ U ไม่จำเป็นต้องใช้สาย USB สร้างรายงานข้อมูล PDF โดยอัตโนมัติสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
 • ระดับการป้องกัน IP67
 • สามารถตั้งค่าเกณฑ์การเตือนได้สูงสุด 5 ค่า
 • เตือนตัวบ่งชี้อุณหภูมิเกิน

2.RC-4

 • สามารถบันทึกอุณหภูมิ -30°C-60°C
 • เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิแบบใช้ครั้งเดียวซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลอุณหภูมิได้ถึง 16,000 จุด
 • มัลติฟังก์ชั่น LCD
 •  ตัวบ่งชี้สัญญาณเตือน LCD, สัญญาณเตือนแบบกริ่ง
 • เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายในเซ็นเซอร์ภายนอกที่เป็นอุปกรณ์เสริม
 • การส่งออกข้อมูลในรูปแบบ PDF / EXCEL ผ่านซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล

3.RC-4HC

 • สามารถบันทึกอุณหภูมิ -30°C-60°C
 • สามารถบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
 • เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิแบบใช้ครั้งเดียวซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลอุณหภูมิได้ถึง 16,000 จุด
 • มัลติฟังก์ชั่น LCD
 • สามารออกข้อมูลในรูปแบบ PDF / EXCEL ผ่านซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล
 • มีระบบเซ็นเซอร์ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

4.RC-5+USB

 • สามารถบันทึกอุณหภูมิ -30°C-70°C
 • เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิแบบใช้ครั้งเดียวซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลอุณหภูมิได้ถึง 32,000 จุด
 • มีระดับการป้องกัน IP67
 • สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบ PDF / Excel ผ่านซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล
 • รองรับการเริ่มต้นและหยุดหลายครั้ง
 • รองรับแบตเตอรี่ที่ถอดเปลี่ยนได้

สรุป

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ มีหน้าที่ในการตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิในกระบวนการขนส่งและจัดเก็บสินค้า ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าหรือไม่ เพื่อลดความเสียหายของสินค้าและคุณภาพของสินค้าลดลง เนื่องจากในปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องบันทึกอุณหภูมิ มีการผลิตเครื่องบันทึกอุณหภูมิให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่นำไปใช้ ก่อนคุณจะเลือกใช้เครื่องบันทึกอุณหภูมิต้องมีข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อ เพื่อให้ตรงความต้องการของคุณมากที่สุด

สนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลสินค้า เพิ่มเติมสามารถ ติดต่อเราได้ ที่นี่ หรือโทรหาเรา  02-446-5656 ต่อ 3210 หรือ 061-747-1331

ข่าวสารและบทความแนะนำ