Job opportunity

ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปรับเงินเดือนประจำปี

ชุดยูนิฟอร์ม

โบนัสประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันอุบัติเหตุ

การท่องเที่ยวประจำปี

การฝึกอบรมพนักงาน

ประกันสังคม

เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันสังคม

โบนัสประจำปี

การฝึกอบรมพนักงาน

ชุดยูนิฟอร์ม

การท่องเที่ยวประจำปี

ปรับเงินเดือนประจำปี

ประกันอุบัติเหตุ

เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ วันที่ประกาศ หมายเหตุ
Online Sales Admin 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 06 Jan 2022 ดูเพิ่มเติม
วิศวกรบริการ 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
วิศวกร (Inverter Solutions) 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
Assistant Product Marketing Manager,RHVAC 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
วิศวกรโครงการ 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
Assistant Product Marketing Manager 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
ผู้จัดการฝ่ายบริการและสนับสนุนงานขาย 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
Sales Manager / Senior Sales (ตู้ไฟฟ้า) 2 นครปฐม ศาลายา 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 นครปฐม ศาลายา 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
Project Engineer 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
PC ประจำ Home Pro แฟชั่นไอซ์แลนด์ 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
PC ประจำ Power Buy พระราม 9 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
PC ประจำ Home Pro รามอินทรา 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
พนักงานคลังสินค้า (สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน) 2 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
ช่างซ่อมรถ 1 นครปฐม ศาลายา 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บุคคล (ศาลายา นครปฐม) 1 นครปฐม ศาลายา 21 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหาและค่าจ้าง) 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 21 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน วันที่ประกาศ หมายเหตุ
Online Sales Admin 06 Jan 2022 ดูเพิ่มเติม
วิศวกรบริการ 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
วิศวกร (Inverter Solutions) 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
Assistant Product Marketing Manager,RHVAC 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
พนักงานส่งสินค้า (กิ่งแก้ว) 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
ช่างเชื่อม/ช่างเจียร 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
วิศวกรโครงการ 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ Maintenance S&HE 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
Assistant Product Marketing Manager 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
ผู้จัดการฝ่ายบริการและสนับสนุนงานขาย 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
Sales Manager / Senior Sales (ตู้ไฟฟ้า) 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
Project Engineer 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
PC ประจำ Home Pro แฟชั่นไอซ์แลนด์ 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
PC ประจำ Power Buy พระราม 9 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
PC ประจำ Home Pro รามอินทรา 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
Direct Sales 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
ช่างเทคนิคไฟฟ้า 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
พนักงานคลังสินค้า (สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน) 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
ช่างซ่อมรถ 24 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 21 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บุคคล (ศาลายา นครปฐม) 21 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหาและค่าจ้าง) 21 Dec 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ Business Development Officer 27 Nov 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ตำแหน่งคนพิการ) 27 Nov 2021 ดูเพิ่มเติม