ประเภทสินค้า

Job opportunity

ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปรับเงินเดือนประจำปี

ชุดยูนิฟอร์ม

โบนัสประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันอุบัติเหตุ

การท่องเที่ยวประจำปี

การฝึกอบรมพนักงาน

ประกันสังคม

เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันสังคม

โบนัสประจำปี

การฝึกอบรมพนักงาน

ชุดยูนิฟอร์ม

การท่องเที่ยวประจำปี

ปรับเงินเดือนประจำปี

ประกันอุบัติเหตุ

เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ วันที่ประกาศ หมายเหตุ
PC (เครื่องมือช่าง) 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 31 Aug 2020 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหาและค่าจ้าง) 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 29 Jul 2020 ดูเพิ่มเติม
Live Streamer 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 21 Jul 2020 ดูเพิ่มเติม
นักศึกษาฝึกงาน 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 08 Jul 2020 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสาขาศาลายา 1 จังหวัดนครปฐม 06 Jul 2020 ดูเพิ่มเติม
Product Digital Marketing 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 12 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
Sales(เครื่องมือช่าง) 2 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
Sales ประจำโรงงานตู้ไฟฟ้า 2 จังหวัดนครปฐม 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ /Estimate (ตู้ไฟฟ้า) 2 จังหวัดนครปฐม 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า 1 จังหวัดนครปฐม 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
พนักงานคลังสินค้า 1 จังหวัดนครปฐม 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
ประสานงาน (สำหรับผู้พิการ) 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
พนักงานส่งสินค้า/พนักงานขับรถส่งสินค้า 2 จังหวัดนครปฐม 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน วันที่ประกาศ หมายเหตุ
PC (เครื่องมือช่าง) 31 Aug 2020 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหาและค่าจ้าง) 29 Jul 2020 ดูเพิ่มเติม
Live Streamer 21 Jul 2020 ดูเพิ่มเติม
นักศึกษาฝึกงาน 08 Jul 2020 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสาขาศาลายา 06 Jul 2020 ดูเพิ่มเติม
Product Digital Marketing 12 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
Sales(เครื่องมือช่าง) 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
Sales ประจำโรงงานตู้ไฟฟ้า 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ /Estimate (ตู้ไฟฟ้า) 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
พนักงานคลังสินค้า 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
ประสานงาน (สำหรับผู้พิการ) 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
พนักงานส่งสินค้า/พนักงานขับรถส่งสินค้า 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!