ประเภทสินค้า

  • UPS

Job opportunity

ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปรับเงินเดือนประจำปี

ชุดยูนิฟอร์ม

โบนัสประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันอุบัติเหตุ

การท่องเที่ยวประจำปี

การฝึกอบรมพนักงาน

ประกันสังคม

เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันสังคม

โบนัสประจำปี

การฝึกอบรมพนักงาน

ชุดยูนิฟอร์ม

การท่องเที่ยวประจำปี

ปรับเงินเดือนประจำปี

ประกันอุบัติเหตุ

เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ วันที่ประกาศ หมายเหตุ
พนักงานคลังสินค้า (สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน) 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 27 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย Power Tool 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 27 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Power Tool ต่างจังหวัด 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 27 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำสาขาศาลายา 1 นครปฐม ศาลายา 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
Digital Marketing Officer 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
Project Engineer 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
Sales Manager / Senior Sales (ตู้ไฟฟ้า) 2 นครปฐม ศาลายา 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
Mobile & Web Application Programmer 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
พนักงานส่งสินค้า (กิ่งแก้ว) 1 สมุทรปราการ กิ่งแก้วซอย 9 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
พนักงานเช็กเกอร์ (กิ่งแก้ว) 1 สมุทรปราการ กิ่งแก้วซอย 9 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอาวุโส (การตลาด) 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
Sales Siemens 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
Sales Manager / Senior Sales (อุปกรณ์ทำความเย็น) 2 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
พนักงานคลังสินค้า (ศาลายา) 2 นครปฐม ศาลายา 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างจังหวัด 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
พนักงานคลังสินค้า (สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน) 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
ช่างเทคนิคไฟฟ้า 1 นครปฐม ศาลายา 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย Coldroom 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
Sales Engineer 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 นครปฐม ศาลายา 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
Direct Sales 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ Business Development Officer 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
ช่างซ่อมรถ 1 นครปฐม ศาลายา 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
ช่างเชื่อม 1 นครปฐม ศาลายา 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน วันที่ประกาศ หมายเหตุ
พนักงานคลังสินค้า (สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน) 27 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย Power Tool 27 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Power Tool ต่างจังหวัด 27 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำสาขาศาลายา 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำสาขาศาลายา 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
Digital Marketing Officer 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
Project Engineer 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
Sales Manager / Senior Sales (ตู้ไฟฟ้า) 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
Mobile & Web Application Programmer 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
พนักงานส่งสินค้า (กิ่งแก้ว) 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
พนักงานเช็กเกอร์ (กิ่งแก้ว) 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอาวุโส (การตลาด) 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
Sales Siemens 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
Sales Manager / Senior Sales (อุปกรณ์ทำความเย็น) 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
พนักงานคลังสินค้า (กิ่งแก้ว) 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
พนักงานคลังสินค้า (ศาลายา) 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างจังหวัด 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
พนักงานคลังสินค้า (สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน) 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
ช่างเทคนิคไฟฟ้า 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ประจำสาขาอุบลราชธานี 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย Coldroom 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
Sales Engineer 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
Direct Sales 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ Business Development Officer 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
ช่างซ่อมรถ 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
ช่างเชื่อม 23 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจาสาขาอุบลราชธานี 13 Sep 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ Business Development Officer 25 Feb 2021 ดูเพิ่มเติม
Project Engineer 12 Dec 2020 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 10 Dec 2020 ดูเพิ่มเติม