ประเภทสินค้า

Job opportunity

ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปรับเงินเดือนประจำปี

ชุดยูนิฟอร์ม

โบนัสประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันอุบัติเหตุ

การท่องเที่ยวประจำปี

การฝึกอบรมพนักงาน

ประกันสังคม

เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันสังคม

โบนัสประจำปี

การฝึกอบรมพนักงาน

ชุดยูนิฟอร์ม

การท่องเที่ยวประจำปี

ปรับเงินเดือนประจำปี

ประกันอุบัติเหตุ

เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ วันที่ประกาศ หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสาขาอุบลฯ 1 สำนักงานอุบลราชธานี 19 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
Product Digital Marketing 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 12 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
Live Streamer 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 11 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
Sales(เครื่องมือช่าง) 2 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
Sales ประจำโรงงานตู้ไฟฟ้า 2 จังหวัดนครปฐม 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ /Estimate (ตู้ไฟฟ้า) 2 จังหวัดนครปฐม 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ(การตลาด) 1 จังหวัดนครปฐม 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานและขายทางโทรศัพท์ 2 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย (เครื่องฟอกอากาศ) 2 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
พนักงานขายห้างบุญถาวร(ราชพฤกษ์) 1 นนทบุรี 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
พนักงานขายห้างบุญถาวร(เชียงใหม่) 1 เชียงใหม่ 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
พนักงานขายห้างบุญถาวร(พัทยา) 1 ชลบุรี 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
Service 1 จังหวัดนครปฐม 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า 1 จังหวัดนครปฐม 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
พนักงานคลังสินค้า 1 จังหวัดนครปฐม 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
ประสานงาน (สำหรับผู้พิการ) 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
พนักงานส่งสินค้า/พนักงานขับรถส่งสินค้า 2 จังหวัดนครปฐม 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน วันที่ประกาศ หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสาขาอุบลฯ 19 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 19 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
Product Digital Marketing 12 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
Live Streamer 11 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
Sales(เครื่องมือช่าง) 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
Sales ประจำโรงงานตู้ไฟฟ้า 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ /Estimate (ตู้ไฟฟ้า) 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ(การตลาด) 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานและขายทางโทรศัพท์ 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย (เครื่องฟอกอากาศ) 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุุคคล 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
พนักงานขายห้างบุญถาวร(ราชพฤกษ์) 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
พนักงานขายห้างบุญถาวร(เชียงใหม่) 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
พนักงานขายห้างบุญถาวร(พัทยา) 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
Service 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
พนักงานคลังสินค้า 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
ประสานงาน (สำหรับผู้พิการ) 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
พนักงานส่งสินค้า/พนักงานขับรถส่งสินค้า 05 Jun 2020 ดูเพิ่มเติม
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!