ประเภทสินค้า

  • UPS

Job opportunity

ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปรับเงินเดือนประจำปี

ชุดยูนิฟอร์ม

โบนัสประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันอุบัติเหตุ

การท่องเที่ยวประจำปี

การฝึกอบรมพนักงาน

ประกันสังคม

เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันสังคม

โบนัสประจำปี

การฝึกอบรมพนักงาน

ชุดยูนิฟอร์ม

การท่องเที่ยวประจำปี

ปรับเงินเดือนประจำปี

ประกันอุบัติเหตุ

เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ วันที่ประกาศ หมายเหตุ
Digital Marketing 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 06 Jul 2021 ดูเพิ่มเติม
ช่างประกอบ 1 นครปฐม ศาลายา 28 Jun 2021 ดูเพิ่มเติม
ช่างเชื่อม 1 นครปฐม ศาลายา 28 Jun 2021 ดูเพิ่มเติม
ช่างซ่อมรถ 1 นครปฐม ศาลายา 28 Jun 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ /Estimate (ตู้ไฟฟ้า) 2 นครปฐม ศาลายา 28 Jun 2021 ดูเพิ่มเติม
ผู้ช่วยผู้คุมเครื่อง CNC 1 นครปฐม ศาลายา 28 Jun 2021 ดูเพิ่มเติม
ช่างเทคนิคไฟฟ้า 1 นครปฐม ศาลายา 28 Jun 2021 ดูเพิ่มเติม
Product Marketing Manager,RHVAC 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 28 Jun 2021 ดูเพิ่มเติม
Assistant Product Marketing Manager 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 28 Jun 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 12 May 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ค้าส่งกรุงเทพฯ) 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 20 Apr 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บุคคล (ศาลายา นครปฐม) 1 นครปฐม ศาลายา 26 Mar 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (การตลาด) 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 25 Mar 2021 ดูเพิ่มเติม
วิศวกรควบคุมคุณภาพ 1 นครปฐม ศาลายา 25 Mar 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ Business Development Officer 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 04 Mar 2021 ดูเพิ่มเติม
Senior Sales (อุปกรณ์ทำความเย็น) 1 สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน 28 Dec 2020 ดูเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน วันที่ประกาศ หมายเหตุ
Digital Marketing 06 Jul 2021 ดูเพิ่มเติม
ช่างประกอบ 28 Jun 2021 ดูเพิ่มเติม
ช่างเชื่อม 28 Jun 2021 ดูเพิ่มเติม
ช่างซ่อมรถ 28 Jun 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ /Estimate (ตู้ไฟฟ้า) 28 Jun 2021 ดูเพิ่มเติม
ผู้ช่วยผู้คุมเครื่อง CNC 28 Jun 2021 ดูเพิ่มเติม
ช่างเทคนิคไฟฟ้า 28 Jun 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย Data Center 28 Jun 2021 ดูเพิ่มเติม
Product Marketing Manager,RHVAC 28 Jun 2021 ดูเพิ่มเติม
Assistant Product Marketing Manager 28 Jun 2021 ดูเพิ่มเติม
Product Digital Marketing 28 Jun 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 12 May 2021 ดูเพิ่มเติม
วิศวกรโครงการประกอบรถห้องเย็น 12 May 2021 ดูเพิ่มเติม
Programmer 12 May 2021 ดูเพิ่มเติม
Sales Engineer 12 May 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ค้าส่งกรุงเทพฯ) 20 Apr 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ค้าส่งต่างจังหวัด) 20 Apr 2021 ดูเพิ่มเติม
พนักงานขายต่างจังหวัด 20 Apr 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย Cold room 20 Apr 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บุคคล (ศาลายา นครปฐม) 26 Mar 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (การตลาด) 25 Mar 2021 ดูเพิ่มเติม
Web Master and SEO Specialist 25 Mar 2021 ดูเพิ่มเติม
วิศวกรควบคุมคุณภาพ 25 Mar 2021 ดูเพิ่มเติม
Sales Engineer (PLC) 25 Mar 2021 ดูเพิ่มเติม
Sales อุปกรณ์ไฟฟ้าและ IT 04 Mar 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ Business Development Officer 04 Mar 2021 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ Business Development Officer 25 Feb 2021 ดูเพิ่มเติม
Senior Sales (อุปกรณ์ทำความเย็น) 28 Dec 2020 ดูเพิ่มเติม
Project Engineer 12 Dec 2020 ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 10 Dec 2020 ดูเพิ่มเติม