ประเภทสินค้า

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมด้าน ระบบปรับอากาศระบบทำความเย็น ระบบระบายความร้อน และระบบระบายอากาศ (HVACR) ตลอดจนเครื่องมือเฉพาะในงานวิศวกรรม เครื่องทำความเย็นและระบบควบคุมความเย็น รวมถึง อะไหล่เครื่องทำความเย็น อะไหล่ช่างแอร์ เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!