เครื่องมือวัดภาพถ่ายความร้อน

banner

เรียงตาม :

เครื่องมือวัดภาพถ่ายความร้อน

แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 9 รายการ

 • FLIR ONE Pro Lite กล้องถ่ายภาพความร้อน (iosและAndroid)

  FLIR ONE Pro Lite กล้องถ่ายภาพความร้อน (iosและAndroid)

  ฿ 1
  ขอใบเสนอราคา
 • FLIR ONE PRO กล้องถ่ายภาพความร้อน (iosและAndroid)

  FLIR ONE PRO กล้องถ่ายภาพความร้อน (iosและAndroid)

  ฿ 1
  ขอใบเสนอราคา
 • FLIR ONE™ EDGE PRO กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับ Smart Devices | Max 400°C

  FLIR ONE™ EDGE PRO กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับ Smart Devices | Max 400°C

  ขอใบเสนอราคา
 • FLIR กล้องถ่ายภาพความชื้น MR160

  FLIR กล้องถ่ายภาพความชื้น MR160

  ฿ 1
  ขอใบเสนอราคา
 • FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อน C2

  FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อน C2

  ฿ 1
  ขอใบเสนอราคา
 • FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อน C3

  FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อน C3

  ฿ 1
  ขอใบเสนอราคา
 • FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อน TG267 Thermal Camera

  FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อน TG267 Thermal Camera

  ฿ 1
  ขอใบเสนอราคา
 • FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อนเฉพาะจุด รุ่น TG165

  FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อนเฉพาะจุด รุ่น TG165

  ขอใบเสนอราคา
 • FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบต่อเนื่อง รุ่น AX8

  FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบต่อเนื่อง รุ่น AX8

  Read more

เครื่องมือวัดภาพถ่ายความร้อน

แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 9 รายการ

 • FLIR ONE Pro Lite กล้องถ่ายภาพความร้อน (iosและAndroid)

  FLIR ONE Pro Lite กล้องถ่ายภาพความร้อน (iosและAndroid)

  ฿ 1
  ขอใบเสนอราคา
 • FLIR ONE PRO กล้องถ่ายภาพความร้อน (iosและAndroid)

  FLIR ONE PRO กล้องถ่ายภาพความร้อน (iosและAndroid)

  ฿ 1
  ขอใบเสนอราคา
 • FLIR ONE™ EDGE PRO กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับ Smart Devices | Max 400°C

  FLIR ONE™ EDGE PRO กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับ Smart Devices | Max 400°C

  ขอใบเสนอราคา
 • FLIR กล้องถ่ายภาพความชื้น MR160

  FLIR กล้องถ่ายภาพความชื้น MR160

  ฿ 1
  ขอใบเสนอราคา
 • FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อน C2

  FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อน C2

  ฿ 1
  ขอใบเสนอราคา
 • FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อน C3

  FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อน C3

  ฿ 1
  ขอใบเสนอราคา
 • FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อน TG267 Thermal Camera

  FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อน TG267 Thermal Camera

  ฿ 1
  ขอใบเสนอราคา
 • FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อนเฉพาะจุด รุ่น TG165

  FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อนเฉพาะจุด รุ่น TG165

  ขอใบเสนอราคา
 • FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบต่อเนื่อง รุ่น AX8

  FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบต่อเนื่อง รุ่น AX8

  Read more