ห้องเย็นเชิงพาณิชย์

banner

เรียงตาม :

ห้องเย็นเชิงพาณิชย์

แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 6 รายการ

 • LU-VE คอยล์เย็น รุ่น FHC SERIES 1.5 - 81.9 kW

  LU-VE คอยล์เย็น รุ่น FHC SERIES 1.5 – 81.9 kW

  Read more
 • LU-VE คอยล์เย็น รุ่น SMA SERIES 1.9 - 12.3 kW

  LU-VE คอยล์เย็น รุ่น SMA SERIES 1.9 – 12.3 kW

  Read more
 • MAXCOOL คอยล์เย็นสำหรับการใช้งานเครื่องทำความเย็น 4.5 mm (Fin Spacing) รุ่น MXC Series

  MAXCOOL คอยล์เย็นสำหรับการใช้งานเครื่องทำความเย็น 4.5 mm (Fin Spacing) รุ่น MXC Series

  ขอใบเสนอราคา
 • MAXCOOL คอยล์เย็นสำหรับการใช้งานเครื่องทำความเย็น 4.5 mm (Fin Spacing) รุ่น MXC Series

  MAXCOOL คอยล์เย็นสำหรับการใช้งานเครื่องทำความเย็น 6 mm (Fin Spacing) รุ่น MXC Series

  ขอใบเสนอราคา
 • MAXCOOL คอยล์เย็นสำหรับการใช้งานเครื่องทำความเย็น 4.5 mm (Fin Spacing) รุ่น MXC Series

  MAXCOOL คอยล์เย็นสำหรับการใช้งานเครื่องทำความเย็น 9 mm (Fin Spacing) รุ่น MXC Series

  ขอใบเสนอราคา
 • MAXCOOL โฟมล้างแอร์ โฟมทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น สำหรับเครื่องปรับอากาศ รุ่น Maxcool Foam (กลิ่นยูคาลิปตัส) 500 ML.

  MAXCOOL โฟมล้างแอร์ โฟมทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น สำหรับเครื่องปรับอากาศ รุ่น Maxcool Foam (กลิ่นยูคาลิปตัส) 500 ML.

  ขอใบเสนอราคา

ห้องเย็นเชิงพาณิชย์

แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 6 รายการ

 • LU-VE คอยล์เย็น รุ่น FHC SERIES 1.5 - 81.9 kW

  LU-VE คอยล์เย็น รุ่น FHC SERIES 1.5 – 81.9 kW

  Read more
 • LU-VE คอยล์เย็น รุ่น SMA SERIES 1.9 - 12.3 kW

  LU-VE คอยล์เย็น รุ่น SMA SERIES 1.9 – 12.3 kW

  Read more
 • MAXCOOL คอยล์เย็นสำหรับการใช้งานเครื่องทำความเย็น 4.5 mm (Fin Spacing) รุ่น MXC Series

  MAXCOOL คอยล์เย็นสำหรับการใช้งานเครื่องทำความเย็น 4.5 mm (Fin Spacing) รุ่น MXC Series

  ขอใบเสนอราคา
 • MAXCOOL คอยล์เย็นสำหรับการใช้งานเครื่องทำความเย็น 4.5 mm (Fin Spacing) รุ่น MXC Series

  MAXCOOL คอยล์เย็นสำหรับการใช้งานเครื่องทำความเย็น 6 mm (Fin Spacing) รุ่น MXC Series

  ขอใบเสนอราคา
 • MAXCOOL คอยล์เย็นสำหรับการใช้งานเครื่องทำความเย็น 4.5 mm (Fin Spacing) รุ่น MXC Series

  MAXCOOL คอยล์เย็นสำหรับการใช้งานเครื่องทำความเย็น 9 mm (Fin Spacing) รุ่น MXC Series

  ขอใบเสนอราคา
 • MAXCOOL โฟมล้างแอร์ โฟมทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น สำหรับเครื่องปรับอากาศ รุ่น Maxcool Foam (กลิ่นยูคาลิปตัส) 500 ML.

  MAXCOOL โฟมล้างแอร์ โฟมทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น สำหรับเครื่องปรับอากาศ รุ่น Maxcool Foam (กลิ่นยูคาลิปตัส) 500 ML.

  ขอใบเสนอราคา