เครื่องวัดไฟฟ้า

banner

เรียงตาม :

เครื่องวัดไฟฟ้า

แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 7 รายการ

 • HIOKI AC แคลมป์มิเตอร์ 2000A (True RMS) Built in Bluetooth® รุ่น CM4142

  HIOKI AC แคลมป์มิเตอร์ 2000A (True RMS) Built in Bluetooth® รุ่น CM4142

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (True RMS) | With C/R measurement, for general use รุ่น DT4222

  HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (True RMS) | With C/R measurement, for general use รุ่น DT4222

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ High-end Type (Direct and current clamp input terminals) รุ่น DT4281

  HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ High-end Type (Direct and current clamp input terminals) รุ่น DT4281

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ True RMS (10A Direct input) รุ่น DT4252

  HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ True RMS (10A Direct input) รุ่น DT4252

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation Tester) Economic model รุ่น IR4056-21

  HIOKI เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation Tester) Economic model รุ่น IR4056-21

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI แคลมป์มิเตอร์ AC/DC 2000A (True RMS) Built in Bluetooth® รุ่น CM4374

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI แคลมป์มิเตอร์ AC/DC 600A (True RMS) Built in Bluetooth® รุ่น CM4372

  HIOKI แคลมป์มิเตอร์ AC/DC 600A (True RMS) Built in Bluetooth® รุ่น CM4372

  ขอใบเสนอราคา

เครื่องวัดไฟฟ้า

แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 7 รายการ

 • HIOKI AC แคลมป์มิเตอร์ 2000A (True RMS) Built in Bluetooth® รุ่น CM4142

  HIOKI AC แคลมป์มิเตอร์ 2000A (True RMS) Built in Bluetooth® รุ่น CM4142

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (True RMS) | With C/R measurement, for general use รุ่น DT4222

  HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (True RMS) | With C/R measurement, for general use รุ่น DT4222

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ High-end Type (Direct and current clamp input terminals) รุ่น DT4281

  HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ High-end Type (Direct and current clamp input terminals) รุ่น DT4281

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ True RMS (10A Direct input) รุ่น DT4252

  HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ True RMS (10A Direct input) รุ่น DT4252

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation Tester) Economic model รุ่น IR4056-21

  HIOKI เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation Tester) Economic model รุ่น IR4056-21

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI แคลมป์มิเตอร์ AC/DC 2000A (True RMS) Built in Bluetooth® รุ่น CM4374

  ขอใบเสนอราคา
 • HIOKI แคลมป์มิเตอร์ AC/DC 600A (True RMS) Built in Bluetooth® รุ่น CM4372

  HIOKI แคลมป์มิเตอร์ AC/DC 600A (True RMS) Built in Bluetooth® รุ่น CM4372

  ขอใบเสนอราคา