เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เครื่องมือช่าง) ภาคกลาง

Job Description

  • ประสานงานติดต่อกับฝ่ายขาย เพื่อซัพพรอท์ด้านงานขาย
  • ประสานงานติดต่อตามที่ได้รับมอบหมายได้
  • จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวแผนกเครื่องมือช่าง
  • ติดตามเอกสารงานเคลมต่างๆ เปิดใบเปลี่ยน ลดหนี้ ที่เกี่ยวแผนกเครื่องมือช่าง
  • จัดทำเอกสารโอนย้ายภายในเครือและระหว่างคลัง ที่เกี่ยวแผนกเครื่องมือช่าง
  • จัดทำเอกสารต่างๆส่งต่อหน่วยงานภายในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ภายในระยเวลาที่กำหนด

Profile & Qualifications Required

  • เพศหญิง 22-35 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปวช-ปวส.ปริญาตรี ตามประสบการณ์
  • หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

แบบฟอร์มสมัครงาน