เจ้าหน้าที่ประสานงานเคลมสินค้า

Job Description

 • จัดทำเอกสารต่างๆ ตามขั้นตอนของการเคลมสินค้า
 • ประสานงานกับลูกค้าในส่วนของการเคลมสินค้า
 • จัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการเคลมสินค้า
 • ประสานงานสั่งซื้อสินค้าแจกตามเทศกาล
 • สรุปรายงานการเคลมสินค้า ประจำเดือน และประจำปี
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Profile & Qualifications Required

 • อายุ 22-25 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ( ใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP และ Pivot ได้ )
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

แบบฟอร์มสมัครงาน