ประเภทสินค้า

  • UPS

ช่างซ่อมรถ

Job Description

  • ดูแลรถยนต์ รถ 6 ล้อ รถกะบะ รถมอเตอร์ไซด์ ของบริษัทฯ ซ่อมบำรุงรถ เบื้องต้น

Profile & Qualifications Required

  • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องยนต์
  • สามารถเดินทางไปทำงานประจำที่ ศาลายาได้

แบบฟอร์มสมัครงาน