ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีต้นทุน

Job Description

 • ทบทวนตรวจสอบการปิดต้นทุนการผลิต พร้อมวิเคราะห์ เพื่อนำส่งผู้บังคับบัญชาสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล
 • ทบทวนรายงานต้นทุน งบประมาณต้นทุนการผลิต เพื่อนำส่งผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
 • ทบทวนตรวจสอบงบประมาณต้นทุนการผลิต เพื่อนำส่งผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล
 • ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี รายงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และยอดผลิตสินค้าจากผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบงานกระทบยอดวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าคงเหลือประจำเดือน
 • สอบทานค่าใช้จ่ายในการผลิตเพื่อจัดทำและคำนวณต้นทุนการผลิต
 • ปฎิบัติงานบัญชีต้นทุนให้เป็นไปตามระบบ ISO9001:2015
 • ร่วมแก้ไข/ปรับปรุง กระบวนการทำงานของทีม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการทำงานในปัจจุบัน หรือให้บรรลุตามเป้าหมายนโยบายองค์กร
 • ดำเนินงานตามระบบมาตรฐานของบริษัทฯ ในกิจกรรม 5ส , การป้องกันยาเสพติด , ความปลอดภัย ฯลฯ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์บัญชีต้นทุน 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถวิเคราะห์ต้นทุน ปิดJob ปิดต้นทุนได้
 • สามารถทำงานจันทร์-เสาร์
 • มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์

แบบฟอร์มสมัครงาน