เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก

Job Description

 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสินค้าและแก้ไขปัญหาความผิดปกติของรายงานสินค้าคงเหลือ
 • ดูแลเอกสารและควบคุมการรับเข้า-การเบิกจ่ายสินค้า
 • ตรวจสอบบัญชีสต็อกทุกเดือน
 • ควบคุมปริมาณวัตถุดิบในสต็อกให้เพียงพอต่อการใช้งาน
 • ติดตามเอกสารวางบิลจากซัพพลายเออร์
 • คอยตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบ

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
 • มีทักษะทางด้านบัญชีพื้นฐาน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีสต๊อกมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน