เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า (ด้านขาออก) ศาลายา

Job Description

 • จัดทำบันทึกข้อมูลการลงเส้นทาง(บันทึกข้อมูลการเดินเส้นทางประจำวัน Tracking) พร้อมทั้งตรวจสอบสินค้าที่ยังนำส่งไม่สำเร็จ
 • จัดเรียงเอกสารใบบันทึกเบิกทุกสังกัด พร้อมจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ประจำทุกวัน
 • จัดทำเอกสารการยืนยันใบสั่งขายเพื่อเปิดใบกำกับภาษีจัดส่งสินค้า ของบริษัทได้
 • จัดทำเอกสารรายงาน จัดขนส่งในระบบ และประสานกับแผนกคลังสินค้า และพนักงานสโตร์ได้
 • จัดทำใบบันทึกข้อมูลเอกสารรายงานซื้อขาย ส่งต่อให้กับแผนกบัญชี
 • รับผิดชอบดูแลประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขายและฝ่ายบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง 22-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช-ปวส.ปริญาตรี ตามประสบการณ์
 • หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
 • สามารถปฏิบัติงานที่ศาลายาได้

แบบฟอร์มสมัครงาน