เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว)

Job Description

  • ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์
  • ทำตารางนัดหมายการบริการ / การจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
  • ประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • คีย์ข้อมูลลงในระบบ

Profile & Qualifications Required

  • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช-ปริญญาตรี  ทุกสาขา
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office / word / Excel ได้ดี
  • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
  • สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
  • สื่อสารประสานงานได้

แบบฟอร์มสมัครงาน