เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (เหล็ก)

Job Description

  • ออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ (ตู้ไฟฟ้า) และ Part ต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพใช้ในการดำเนินการผลิต และตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ
  • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • วางแผนงานที่รับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมายให้ส่งได้ตามกำหนดของลูกค้า
  • เก็บรายละเอียดอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงแบบงานต่อไป

Profile & Qualifications Required

  • เพศชาย – หญิง  25 – 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปวช-ปวส.ปริญาตรี ตามประสบการณ์
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD 2D และ 3D ได้ , โปรแกรม solidwork และโปรแกรม CNC เบื้องต้น
  • สามารถวิเคราะห์งานและมีทักษะการสื่อสารที่ดี การทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านงานตู้สวิสต์บอร์ดไฟฟ้าจะพิจารณาพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน