เจ้าหน้าที่เซอร์วิส

Job Description

ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

 • ทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ และไส้กรอง
 • ให้คำแนะนำและตอบคำถามลูกค้า เกี่ยวกับอายุการใช้งานของ Filtter
 • แนะนำวิธีการใช้งานเครื่องฟอกอากาศเบื้องต้นกับลูกค้าได้
 • เก็บค่าสินค้าและบริการจากลูกค้าให้ถูกต้อง
 • รักษาภาพลักษณ์ของการบริการให้เป็นที่ประทับใจของลูกค้า
 • ช่วยเหลือแผนกขนส่ง ส่งสินค้า รับสินค้า (เมื่อมีงานด่วน)
 • แจ้งปัญหาที่พบในการบริการลูกค้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ม.3 เป็นต้นไป
 • รู้จักเส้นทาง กรุงเทพ และปริมณฑล
 • รักงานบริการ
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่

แบบฟอร์มสมัครงาน