PC ประจำร้านขอนแก่น

Job Description

  • วางแผนการขายสินค้าประเภทเครื่องฟอกอากาศให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของห้างอย่างเคร่งครัด
  • รายงานยอดขายเป็นประจำทุกสัปดาห์
  • จัดทำรายงานการขายส่งหัวหน้างานทุกต้นเดือน
  • บริหาร Stock สินค้าให้เพียงพอสำหรับการขาย

Profile & Qualifications Required

  • เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้าง Modern Trade มา
  • มีความรู้ในระบบของห้างสรรพสินค้าต่างๆ เช่น เซ็นทรัล พาวเวอร์บาย The Mall สยามโกลบอลเฮ้าส์ ฯลฯ 1 ปีขึ้นไป
  • ผ่านการทำงานเป็นพนักงานขายในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องครัวไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้า1 ปีขึ้นไป

แบบฟอร์มสมัครงาน