พนักงานขายเครื่องฟอกอากาศ แบรนด์ Blueair ประจำห้าง Central พระราม 3

Job Description

  • วางแผนการขายสินค้าประเภทเครื่องฟอกอากาศให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของห้างอย่างเคร่งครัด
  • รายงานยอดขายเป็นประจำทุกสัปดาห์
  • จัดทำรายงานการขายส่งหัวหน้างานทุกต้นเดือน
  • บริหาร Stock สินค้าให้เพียงพอสำหรับการขาย

Profile & Qualifications Required

  • เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ PC
  • มีความรู้ในระบบของห้างสรรพสินค้าต่างๆ เช่น เซ็นทรัล พาวเวอร์บาย The Mall สยามโกลบอลเฮ้าส์ ฯลฯ 1 ปีขึ้นไป

แบบฟอร์มสมัครงาน