ประเภทสินค้า

HIOKI แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า รุ่น 3288-20

banner

HIOKI แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า รุ่น 3288-20

฿ 1

แบรนด์

HIOKI

รุ่น

3288-20

ดาวน์โหลดเอกสาร

Datasheet

Additional information

DC Current (DCA)

100.0/ 1000A
Accuracy: ±1.5% rdg. ±5 dgt.

DC Voltage (DCV)

419.9 mV to 600 V, 5 ranges,
Accuracy: ±1.3% rdg. ±4 dgt.

AC Current (ACA)

100.0/ 1000A
(10 Hz to 500 Hz, True RMS)
Accuracy: ±1.5% rdg. ±5 dgt.

AC Voltage (ACV)

4.199 V to 600 V, 4 ranges,
(30 to 500 Hz, True RMS)
Accuracy: ±2.3% rdg. ±8 dgt.

Resistance

419.9 Ω to 41.99 MΩ, 6 ranges,
Accuracy: ±2% rdg. ±4 dgt

Crest Factor

3 or less
(2 at 1000 A range, 1.5 at Voltage)

Display

LCD, max. 4199 dgt.

Power supply

CR2032

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!